0936118239 Lã Thành Nam

Dịch vụ

Bảo hành

Gia xe Nissan, từ nay xin được gọi tắt là “Nissan”, đảm bảo rằng trong khoảng thời gian quy định hoặc số km nhất định, như được trình bày trong phần “Thời gian bảo hành xe mới”, Nissan sẽ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí bất kỳ phụ tùng nào trên xe được xác nhận là bị hư hỏng do vật liệu hoặc do trình độ tay nghề, trừ những hạng mục được liệt kê trong mục “Những gì không được bảo hành” và thỏa mãn thời gian và điều kiện trong chính sách bảo hành xe mới của Nissan.
Xem tiếp
: 0936118239
0.05969 sec| 2492.781 kb