Dòng xe:
Phiên bản:
Nơi đăng ký:
Mục đích sử dụng:

Chưa nhập dòng xe phiên bản

* Lưu ý:

1. Dự toán chi phí chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi trên thực tế.

2. Giá xe đã bao gồm thuế GTGT

3. Dự toán chi phí chưa bao gồm phí bảo hiểm thân vỏ, phí vận chuyển, cầu đường, nhiên liệu,…(nếu có).

Giá niêm yết:
Khuyến mại:
Giá sau khuyến mại:

Phí trước bạ:
Phí đăng Kiểm: 90.000
Phí biển số:
Bảo hiểm TNDS:
Phí đường bộ 1 năm:
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH: